Termomodernizacja Wilda | 2017

Powierzchnia użytkowa

4 050 m2

Autor projektu termomodernizacji

mgr inż. arch Piotr Jankowski
w uzgodnieniu i współpracy z autorem budynku:
mgr inż. arch. Piotrem Wędrychowiczem

informacja o budynku

Budynek wpisany do rejestru architektury modernistyczne miasta Poznania.

Autor architektury budynku

mgr inż. arch. Piotr Wędrychowicz
Koncepcja 1973 r.
Projekt realizacyjny: 1978 r.
Realizacja: 1980 r.

Założenia projektowe

Projekt obejmował ocieplenie elewacji budynku oraz remont balkonów z wymianą balustrad.
Balkony oraz balustrady zaprojektowano zgodnie z oryginalnym projektem.
Kolorystykę elewacji odtworzono zbliżoną do pierwotnych założeń projektowych modernistycznego galeriowca.

Status projektu termomodernizacji

Projekt: 2017
Realizacja: 2017