Termomodernizacja Wilda | 2017

Powierzchnia użytkowa

4 050 m2

Architekci

Piotr Jankowski
Piotr Wędrychowicz

Status

Projekt: 2017
Realizacja: 2017

Założenia projektowe

Projekt obejmował ocieplenie elewacji budynku oraz remont balkonów z
wymianą balustrad.
Kolorystykę elewacji odtworzono zbliżoną do pierwotnych założeń projektowych modernistycznego galeriowca.