Oferta

Wielobranżowe projekty architektoniczne

Współpracując z zespołem doświadczonych specjalistów, oferujemy projekty wielobranżowe od etapu koncepcyjnego, po budowlany oraz wykonawczy. W zakres opracowania w zależności od potrzeb może wchodzić:

– projekt koncepcyjny wraz z realistycznymi wizualizacjami oraz makietą
– projekt architektoniczno-konstrukcyjny
– projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej
– projekt instalacji gazowej
– projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją
– projekty instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych)
– projekty instalacji solarnych, gruntowego wymiennika ciepła, przydomowej oczyszczalni ścieków itp.
– kosztorys z przedmiarem robót

Przygotowanie i obsługa inwestycji

Świadczymy szeroko pojęte usługi dodatkowe związane z projektowaniem:

– konsultacje zamierzeń inwestycyjnych, analizy chłonności terenu
– przygotowanie wniosków o warunki zabudowy
– obsługa spraw związanych z uzyskaniem warunków technicznych przyłączeń prądu, wody, gazu
– obsługa spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
– nadzór autorski nad inwestycją

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy inwentaryzacje budynków istniejących, zakres prac może obejmować:

– inwentaryzację rzutów na potrzeby sprzedaży lub podziału nieruchomości;
– pełne inwentaryzacje rzutów, przekrojów i elewacji na potrzeby dalszych opracowań projektowych do przebudowy lub rozbudowy;
– inwentaryzacje rozbiórkowe na potrzeby przedmiaru robót;
– obsługę spraw związanych z uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali;
– opracowanie materiałów sprzedażowych.

Projekty wnętrz

Wykonujemy projekty wnętrz mieszkań, domów, biur, lokali usługowych. Projekt może obejmować cały budynek lub tylko wybrane pomieszczenia. Zakres opracowania obejmuje zwykle:

– koncepcję wnętrz zawierającą aranżację pomieszczeń, komputerowe modele 3D oraz realistyczne wizualizacje
– projekt wykonawczy zawierający w zależności od potrzeb: kłady ścian, podłóg i sufitów, kolorystykę i rodzaj okładzin, detale proponowanych rozwiązań
– dobór elementów wyposażenia: mebli, lamp, urządzeń sanitarnych itp.
– w razie potrzeby projekty mebli indywidualnych