Krzykosy | 2019

Krzykosy

Powierzchnia użytkowa

177 m2

Architekci

Piotr Jankowski

Status

Projekt: 2019

Założenia projektowe