FAQ

 • Uncategorized
 • Czy za wizytę u architekta muszę od razu zapłacić?

  Nie, pierwsze spotkanie lub kilka spotkań, mające na celu uzgodnienie szczegółów ewentualnej współpracy są bezpłatne i niezobowiązujące. Wyznajemy zasadę, że warto poznać się osobiście oraz omówić na żywo oczekiwania wobec projektu, aby nasza oferta na prace projektowe była jak najbardziej adekwatna do oczekiwań klienta.

 • Jakie jeszcze dokumenty i opracowania (oprócz projektu) potrzebne są do uzyskania pozwolenia na budowę?

  W standardowych przypadkach będą to:

  • kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
  • mapa do celów projektowych, sporządzona przez uprawnionego geodetę;
  • badania geotechniczne gruntu na działce, wykonane przez specjalistyczną firmę;
  • oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

   

  W szczególnych przypadkach może się też zdarzyć, że potrzebne będą też:

  • inwentaryzacja oraz ekspertyza stanu technicznego obiektów istniejących (w przypadku rozbudowy);
  • warunki techniczne przyłączeń wszelkich mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz i ewentualne inne), wydane przez dostawców poszczególnych mediów;
  • zgoda na prace archeologiczne;
  • uzgodnienie z konserwatorem zabytków;
  • uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub projekt zjazdu wykonany przez projektanta z uprawnieniami w branży drogowej;
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
  • warunki techniczne usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami;
  • i ewentualne inne wynikające ze szczególnych uwarunkowań działki.

   

  Możemy jako biuro podjąć się obsługi spraw związanych z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji okołoprojektowej. Inwestor może też podjąć się sam tego zadania, wtedy w razie potrzeby podpowiemy kiedy i o jakie dokumenty należy wystąpić, aby proces projektowy przebiegał sprawnie i bez przestojów.

 • Jakie etapy składają się na projektowanie?

  Ewentualne prace przedprojektowe

  obejmujące analizę działki i otoczenia pod kątem możliwości co do przyszłej zabudowy; wystąpienie o warunki zabudowy, w przypadku braku planu miejscowego; w przypadku przebudowy lub rozbudowy obiektów istniejących - ich inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

   

  Projekt koncepcyjny

  obejmuje opracowanie wszelkich rozwiązań przestrzennych budynku w sposób odpowiadający uwarunkowaniom lokalnym działki, a także spełniający wymagania i wytycznym klienta. Na tym etapie często powstaje kilka wersji, które są dyskutowane z klientem, a także analizowane przez samego architekta pod kątem dążenia do możliwie najlepszych rozwiązań. Gotowy projekt koncepcyjny obejmuje zwymiarowane plany  wszystkich kondygnacji z aranżacją meblową i zestawieniem powierzchni, przekroje koncepcyjne z wysokościami kondygnacji, realistyczne wizualizacje bryły budynku; na życzenie klienta może to być także makieta.

   

  Projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy

  obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, spełniającej formalne wymogi niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku projektu budowlano-wykonawczego - także wszelkie informacje niezbędne do realizacji budynku w stanie deweloperskim. Projekt budowlany, oprócz rysunków architektonicznych zawiera też projekt konstrukcji oraz w zależności od potrzeb projekty instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowej, elektrycznej itp. Projekt budowlany przygotowuje zespół specjalistów posiadających stosowne uprawnienia do projektowania w danych branżach (architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i ewentualne inne).

   

  Projekt wnętrz

  Nie jest to etap obowiązkowy, natomiast z pewnością warty rozważenia. Projekt wnętrz zawiera informacje dotyczące elementów wykończeniowych w budynku, a także jego umeblowania czy kolorystyki. W projekcie wnętrz będą zatem zawarte: elementy zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane, szczegółowe układy posadzek czy płytek i innych okładzin ściennych, indywidualne projekty mebli wbudowanych czy też wolnostojących, dobór mebli gotowych, kolorystyka poszczególnych elementów, elementy oświetlenia itd.
  Projekt wnętrz sam w sobie można podzielić na etap koncepcyjny (poszukiwanie rozwiązań, wizualizacje) oraz wykonawczy (szczegółowe i zwymiarowane rozwiązania techniczne, kłady ścian, sufitów i podłóg, detale dla wykonawcy).
  Nawet mając własną, ogólną wizję wyglądu wnętrza, warto powierzyć dopracowanie szczegółów technicznych specjaliście, który zadba o ich dopracowanie oraz skoordynowanie całości nie pozostawiając miejsca na przypadkowe rozwiązania powstające dopiero na budowie.
  Projekt wnętrz można też z powodzeniem zlecić innemu projektantowi niż autor projektu budowlanego.

 • Ile będzie kosztował projekt indywidualny domu?

  Będzie to uzależnione przede wszystkim od dwóch czynników: powierzchni użytkowej projektowanego domu oraz zlecanego zakresu projektu.

   

  W skali globalnej cena projektu nie przekracza kilku procent całościowych wydatków na budowę domu (bez kosztów działki). A jednocześnie jest to etap, na którym podejmowane jest większość kluczowych decyzji, które trudno później będzie zmienić. Także decyzji finansowych mających odzwierciedlenie w późniejszych  kosztach budowy.
  Dlatego jakość projektu jest tak ważna dla całej inwestycji - źle położoną podłogę czy krzywo pomalowane ściany można z łatwością poprawić, natomiast ze złymi rozwiązaniami przestrzennymi na etapie budowy już niewiele będziemy wstanie zrobić.

   

  Po pierwszym spotkaniu i omówieniu ogólnych kwestii dotyczących przyszłego projektu, na pewno będziemy mogli przedstawić szczegółową wycenę prac projektowych dla interesującego Państwa zakresu.

 • Chcę zwykły dom, a nie wymyślne wizje projektowe. Czy mam czego szukać u architekta?

  Jak chyba w większości zawodów, również w projektowaniu architektonicznym 95% pracy to po prostu dobrze wykonany warsztat, nie zawsze widoczny na pierwszy rzut oka.
  I tak, dobry projekt niekoniecznie musi wyróżniać się wymyślą formą. Za to na pewno powinien wpisywać się w zastane otoczenie urbanistyczne spełniając jednocześnie niezbędne wymogi prawne, posiadać przejrzyście rozwiązany układ przestrzenny, który będzie wygodny w użytkowaniu, łączyć oczekiwania funkcjonalne klienta z właściwym usytuowaniem pomieszczeń względem otoczenia i stron świata, a w dzisiejszych czasach także uwzględniać zagadnienia fizyki budowli i energooszczędności, łącząc projekt architektoniczny z wyposażeniem instalacyjnym w sposób zapewniający użytkownikowi przyjazny mikroklimat i wymierne oszczędności.
  Tak więc, jak widać, poza tworzeniem wymyślnych wizji, architekci naprawdę mają co robić :-).

 • Dlaczego solidnie wykonany projekt indywidualny jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zakup i adaptacja projektu typowego?
  • bo oszczędności poczynione na samym projekcie w skali całej budowy są znikome, a konsekwencje kompromisowych rozwiązań przestrzennych z pewnością będą odczuwalne;
  • bo każde miejsce ma swoją niepowtarzalną specyfikę i dobry projekt powinien ją uwzględniać;
  • bo "drobna zmiana" np. wymiarów budynku pociąga za sobą często konieczność przeprojektowania całości od nowa, co niekoniecznie będzie tańsze;
  • bo kwestie energooszczędności budynku zależą od specyfiki lokalnej (kierunki świata, strefa klimatyczna, zacienienie) i obliczenia zawarte w projekcie typowym mogą się okazać fikcją;
  • bo projektom katalogowym opracowanym kilka lat temu trudno nadążyć za zmieniającymi się przepisami budowlanymi;
  • bo autor projektu indywidualnego ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność proponowanych rozwiązań, a sprzedawca projektu typowego nie ponosi żadnej!
  • bo współpracując z architektem od początku powstawania projektu można liczyć na profesjonalne doradztwo na każdym etapie podejmowania decyzji o przyszłym domu.
 • Czy przygotowanie projektu indywidualnego będzie trwało dłużej, niż adaptacja gotowego z katalogu?

  Niekoniecznie. O czasie jaki mija od momentu podjęcia decyzji o budowie do jej rozpoczęcia, decyduje przede wszystkim szereg procedur formalnych, które są identyczne zarówno dla projektu indywidualnego, jak i adaptowanego z katalogu. Przy sprawnej organizacji prac nad projektem budowlanym, da się je wykonać praktycznie w czasie oczekiwania na dokumenty formalne.
  Kluczową rolę odgrywa zwykle to, jak długo trwają prace nad projektem koncepcyjnym. Najczęściej właśnie tu okazuje się, że podjęcie kluczowych decyzji projektowych wymaga nieco więcej czasu. Choć również niekoniecznie więcej niż przejrzenie 10 000 katalogowców i wybranie najbliższego oczekiwaniom :-).