Offer

Wielobranżowe projekty architektoniczne

Współpracując z zespołem doświadczonych specjalistów, oferujemy projekty wielobranżowe od etapu koncepcyjnego, po budowlany oraz wykonawczy. W zakres opracowania w zależności od potrzeb może wchodzić:

– inwentaryzacja stanu istniejącego
– projekt koncepcyjny wraz z realistycznymi wizualizacjami oraz makietą
– projekt architektoniczno-konstrukcyjny
– projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej
– projekt instalacji gazowej
– projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją
– projekty instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych)
– projekty instalacji solarnych, gruntowego wymiennika ciepła, przydomowej oczyszczalni ścieków itp.
– kosztorys z przedmiarem robót

Projekty wnętrz

Wykonujemy projekty wnętrz mieszkań, domów, biur, lokali usługowych. Projekt może obejmować cały budynek lub tylko wybrane pomieszczenia. Zakres opracowania obejmuje zwykle:

– koncepcję wnętrz zawierającą aranżację pomieszczeń, komputerowe modele 3D oraz realistyczne wizualizacje
– projekt wykonawczy zawierający w zależności od potrzeb: kłady ścian, podłóg i sufitów, kolorystykę i rodzaj okładzin, detale proponowanych rozwiązań
– dobór elementów wyposażenia: mebli, lamp, urządzeń sanitarnych itp.
– w razie potrzeby projekty mebli indywidualnych

Przygotowanie i obsługa inwestycji

Świadczymy szeroko pojęte usługi dodatkowe związane z projektowaniem:

– konsultacje zamierzeń inwestycyjnych, analizy chłonności terenu
– przygotowanie wniosków o warunki zabudowy
– obsługa spraw związanych z uzyskaniem warunków technicznych przyłączeń prądu, wody, gazu
– obsługa spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
– nadzór autorski nad inwestycją

Projekty domów w programie dopłat NFOŚiGW dla budynków energooszczędnych i pasywnych

Wykonujemy projekty budynków spełniające wymagania programu dofinansowań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków energooszczędnych NF-40 oraz pasywnych NF-15. Szczegóły programu.