Dąbrówka | 2018

Dąbrówka | 2018

Powierzchnia użytkowa

182 m2

Architekci

Piotr Jankowski

Status

Projekt: 2018
Realizacja: 2018-2019

Założenia projektowe

Bryła budynku została wyraźnie podzielona na dwukondygnacyjną część centralną, przekrytą prostym, dwuspadowym dachem, oraz wysunięte części parteru, nieco większego ze względów funkcjonalnych. Okładzina dachowa jest kontynuowana na ścianach podłużnych budynku, dodatkowo wyróżniając centralną bryłę.
Wszystkie pomieszczenia mieszkalne zlokalizowano od strony ogrodu, zapewniając optymalne, południowe doświetlenie. Balkon od strony południowo-wschodniej osłonięto przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez przedłużenie połaci dachowych i ścian podłużnych.